: เรื่องของแฟนคลับ

posted on 24 Sep 2009 20:28 by spicy-np

     


 v

v

v

ว่าด้วยเรื่องแฟนคลับ

 

อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญของบรรดาเหล่าแฟนคลับ มีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย (แฟนคลับสร้างขึ้นมา) เพื่อแพร่กระจายข่าวสารข้อมูล รูปภาพอัพเดทต่างๆ สื่อวีดีโอ และประกาศงาน Event ทำกิจกรรมในกลุ่มแฟนคลับกันเอง