: แอ๊บแบ๊ว!!! (Abbeaw)

posted on 22 Sep 2009 00:56 by spicy-np

ว่าด้วยเรื่่องแอ๊บแบ๊ว...

เฮ่อ….

แอ๊บแบ๊วเป็นโรคชนิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าติดต่อรึเปล่า แต่ทุกคนที่เป็นมักมีลักษณะร่วมคล้ายกัน คือต้องเป็นคางทูม แล้วต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่ง (ตามถนัด) นิ้วมือต้องเหลือแค่ 2 นิ้ว พร้อมเบิกตามกว้างที่สุดในชีวิต คล้ายกับเป็นจารีตของกลุ่ม ถ้าเป็นเข้าขั้นต้องเริ่มพูดจาไม่ชัดเหมือนอ้อนๆ ผู้ชายชอบบ!!!???  (O_o) จะเจอได้ทั่วไปตามสถานที่แฟชั่นชั้นนำ จำพวกสยาม หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป